ششمین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور

img_20161214_140051

‌اسکان خواهران و برادران جهت شرکت در ششمین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور به میزبانی یزد مورخ ۲۶ اذرماه ، به اولویت ارسال نامه از هیئت استان مربوطه صورت خواهد گرفت ، خوابگاه بانوان به ازای هر شب ۱۳۰.۰۰۰ ریال و برادران
۱۰۰.۰۰۰ ریال و از صبح ۴ شنبه پذیرایی از ورزشکاران گرامی انجام خواهد شد.